شركت مهندسين مشاور طرح هفتم در تاريخ 1365/12/16 به شماره ثبت 64190 تاسيس گرديد و اکنون با بيش از سي سال سابقه کار، زمينه هاي مختلفي از مهندسي عمران را تجربه

نموده است . در ده سال اخير ، مهندسي ترافيك ، برنامه ريزي حمل و نقل و مهندسي راه زمينه اصلي پروژه هاي در دست انجام اين مهندسين مشاور را تشكيل داده است

 

 • عضو جامعه مهندسين مشاور ايران

 • عضو انجمن مهندسين عمران

 • مورد تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور                               گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره

 • رتبه 1 در رشته ترافيك و حمل و نقل

 • رتبه 1 در رشته راه هاي اصلي و فرعي

 

گروه مديريت مهندسين مشاور طرح هفتم :

 • مهندس عليرضا فندرسکي ( مدير عامل )

 • مهندس سيد علي مدرس دزفولي ( رئيس هيئت مديره )

 • دکتر جليل شاهي ( قائم مقام مدير عامل )

 • دکتر کمال شعار (مشاور عالي ترافيک)

 • مهندس سيد علي اصغر آميري(نايب رئيس هيئت مديره)

 • مهندس سيد محمد مدرس دزفولي ( عضو هيئت مديره )

    

ساير همكاران :

    

 • دکتر عباس بابازاده

 • مهندس علي شاهي

 • دکتر علي نادران

 • مهندس حسين محمد زاده

 • مهندس عليرضا جعفري

 • دکتربابک جواني

 • دکترميثم مقصودي

 • مهندس اميرسعيد ميرزايي

 • مهندس مهرداد پرويز بشمني

 • مهندس احسان حق شناس

 • مهندس مهدي محمدي

 • مهندس محمد پرپايي

 • مهندس جواد شيرعلي نژاد يکتا

 • مهندس حميدرضا نورزادي

 • مهندس محمد علي آرمان

 • مهندس محمد شعباني

 • مهندس شاپور زارعي

 • مهندس محمد رضا تواضعي

 • مهندس مسلم جمالي

 • مهندس محمدسعيد احمدپناه

 • مهندس صلاح الدين احمدپناه

 • مهندس مصطفي جعفري

 • مهندس مرتضي فندرسکي

 • مهندس غلامرضا فندرسکي

 • مهندس هاله دهقان دره

 • مهندس زينب سرابي